biuro@ecoenergy.com.pl

+48 89 533 52 39

Polska

Wiedza rekuperacja

1. Jak często należy wymieniać filtry w rekuperatorze?

Wymiana filtrów w rekuperatorze jest praktycznie jedyną czynnością jaką przy tych urządzeniach wykonuje użytkownik we własnym zakresie. Najczęściej urządzenia wskazują konieczność wymiany filtrów. Jest to niesłychanie ważna kwestia, ponieważ jakość powietrza nadmuchiwanego do domu jest zależna od stanu czystości filtra. Najczęściej wymianę filtra przeprowadza się co 3-4 miesiące, po takim czasie zabrudzenie filtrów zaczyna zaburzać prawidłową pracę systemu wentylacyjnego.

2. Czy przy zmianie pór roku należy zmieniać parametry pracy rekuperatora?

Większość dostępnych na rynku urządzeń posiada „automatyczny bypass wymiennika”, który sprawia, że latem wymiana powietrza między wnętrzem budynku a podwórkiem odbywa się bez odzysku ciepła, a centrala samodzielnie steruje tym procesem. W zależności od indywidualnych potrzeb, w sezonie letnim, zostaje ograniczana krotność wymian powietrza przez rekuperację z racji otwierania przez użytkowników okien, tarasów etc.

3. Jakie płyną korzyści z użytkowania rekuperacji

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób znajdujących się w budynku, z racji ciągłego dostarczania świeżego, przefiltrowanego powietrza, co pozwala na całkowite wyeliminowanie otwierania okien, co jest szczególnie uciążliwe w sytuacji dużych mrozów na zewnątrz czy usytuowania budynku w obszarze wysoko zurbanizowanym czy przemysłowym. Okna w sezonie Ponadto rekuperacja redukuje straty cieplne, jakie występują w przypadku wentylacji grawitacyjnej. W przypadku wentylacji kominowej straty ciepła budynku mogą sięgać nawet 40% wszystkich strat ciepła obiektu budowlanego. Dzięki filtrom do wewnątrz pomieszczenia nie dostają się alergeny, owady czy wszelkie inne zanieczyszczenia mechaniczne powietrza jak np. kurz.

4. Czy wentylacja mechaniczna wymaga budowy kominów wentylacyjnych

System wentylacji mechanicznej pozwala na całkowitą rezygnację z budowy kominów wentylacyjnych, gdyż elementem instalacji są kratki czerpiące i wyrzucające powietrze na zewnątrz, co pozwala na oszczędności w pracach budowlanych.

5. Czy instalacja rekuperacji ma wpływ na aranżację wnętrz

Instalacja wentylacji mechanicznej wymaga poprowadzenia przewodów wentylacyjnych od rekuperatora do każdego anemostatu nawiewnego i wyciągowego oraz do czerpni i wyrzutni na zewnątrz. Jednak znane i dostępne są na rynku systemy pozwalające schować większość instalacji w warstwach izolacji, co sprawia, iż są one niewidoczne oraz nieodczuwalne przy aranżacji wnętrz. W pomieszczeniach widoczne są zaledwie anemostaty dystrybuujące powietrze do poszczególnych pomieszczeń, wybór anemostatów jest również coraz bogatszy.