biuro@ecoenergy.com.pl

+48 89 533 52 39

Polska

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, zwana rekuperacją, stanowi centralny system zarządzania powietrzem w budynku. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania wyciągamy powietrze zużyte z takich pomieszczeń jak łazienki, kuchnia, wiatrołap etc na zewnątrz, a nawiewamy świeże powietrze z zewnątrz budynku do pomieszczeń takich jak sypialnie czy salon. Dzięki temu odczuwamy wysoki komfort w pomieszczeniach, bez konieczności otwierania okien. Szczególne znaczenie ma to kiedy na zewnątrz panują niesprzyjające warunki atmosferyczne – opady, wiatr czy mróz. Poprzez  wymienniki w centralach rekuperacyjnych, odzyskujemy ciepło wywiewane z pomieszczeń, które następne jest transferowane do nawiewu na pomieszczenia. Za pośrednictwem rekuperatora redukujemy do minimum straty cieplne występujące w przypadku tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej oraz zapobiegamy występowaniu w pomieszczeniach alergenów, pleśni oraz zjawisku „pocenia się okien” poprzez usuwanie wilgoci z pomieszczeń. Przy dzisiejszym standardach budownictwa, gdzie budynki są coraz bardziej energooszczędne, a co za tym idzie szczelne, tradycyjne rozwiązania wentylacyjne poprzez kominy nie spełniają swojej roli, co wymusza kontrolowanie poziomu wilgotności w budynku oraz regularne przewietrzanie pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu, do komfortowego funkcjonowania w budynku pozbawionym wentylacji mechanicznej.

wentylacja mechaniczna

Podział rekuperatorów z względu na zastosowany rodzaj wymiennika:

  1. 1. Wymiennik krzyżowy – w tego rodzaju wymienniku stosuje się blaszki  z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali, które są położone prostopadle względem siebie, gdzie powietrze nawiewane i wywiewne krzyżuje się podczas przepływu powietrza, ale są od siebie odseparowane. Spośród wszystkich wymienników charakteryzuje się najniższą sprawnością na poziomie 50-70%. Wymienniki krzyżowe znajdują swoje zastosowanie najczęściej w obiektach o małych powierzchniach, szczególnie z uwagi na niskie koszty inwestycyjne.  Z uwagi na niskie sprawności charakteryzujące wymiennik krzyżowy, przy dzisiejszych standardach budownictwa, rezygnuje się już z wymienników krzyżowych na korzyść wymienników przeciwprądowych lub obrotowych

  2. 2. Wymiennik –obrotowy  - zbudowany jest z walca, na który nawinięta jest pofalowana blacha. Walec wprawiany jest w ruch za pomocą silnika. Ten typ wymiennika charakteryzuje się sprawnością na poziomie 70 – 80%, a dzięki swojej konstrukcji nie potrzebuje dodatkowego źródła oszraniania wymiennika podczas okresu zimowego. Ponadto rekuperatory za wymiennikami obrotowymi nie potrzebują odprowadzania skroplin oraz nie wysuszają powietrza w budynku.

  3. 3. Wymiennik przeciwprądowy lub przeciwprądowo-krzyżowy – charakteryzuje się bardzo wysokim odzyskiem  ciepła dochodzącym do 95%.  Budowa wymiennika przeciwprądowego jest podobna do budowy wymiennika krzyżowego z tą różnicą, że przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego przebiega równolegle, a strumienie powietrza nie mieszają się. Dzięki swoim sprawnościom wymiennik przeciwprądowy zyskuje coraz bardziej na popularności.

  4. 4. Wymiennik entalpiczny – jest wymiennikiem przeciwprądowym, posiadającym dodatkową funkcję odzysku wilgoci. Eliminuje to problemy związane z wysuszaniem powietrza wewnątrz budynku, szczególnie w okresie zimowym. Ten typ wymiennika odzyskuje również ciepło z pary wodnej co czyni go najbardziej sprawnym wymiennikiem stosowanym współcześnie w centralach wentylacyjnych.  Dodatkowo, opisywanym rodzaj wymiennika nie wytwarza kondensatu, który powodowałby szronienie się wymiennika. Pomimo swoich zalet wymiennik entalpiczny należy do najdroższych o rozwiązań dostępnych na rynku, stąd też nie należy on do popularnych rozwiązań.

Często zadawane pytania na temat: wentylacji mechanicznej

sterowanie rekuperatorem 

wentylacja z odzyskiem ciepła