Menu Zamknij

Pompa ciepła Nidzica

Licząca obecnie około 14 tys. mieszkańców Nidzica jest miastem w województwie warmińsko-mazurskim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nidzica. Położone nad rzeką Wkrą w jej górnym biegu, zwanym Nidą. Obecnie działa tu przemysł meblowy i spożywczy. W odbudowanym zamku krzyżackim mieści się Muzeum Ziemi Nidzickiej.

W 2019 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęto do realizacji zaktualizowany projekt pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” (PGN). Jest to długoterminowy dokument strategiczny, skupiony na zwiększeniu efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i redukcji gazów cieplarnianych. Plan otrzymał pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia pozyskania dotacji unijnych na finansowanie inwestycji m.in. z zakresu modernizacji źródeł ciepła.

Pompa ciepła Nidzica

W tej sytuacji można się ubiegać o dofinansowanie nowoczesnych systemów grzewczych, jakimi są pompy ciepła. Najbardziej efektywna w każdych warunkach jest gruntowa pompa ciepła. Do jej zainstalowania konieczne są odwierty w ziemi, która jest dolnym źródłem ciepła. Każdy odwiert wyposażony jest w kolektor gromadzący energię z gruntu, która jest następnie przesyłana do pompy znajdującej się w budynku.

Urządzenie rozprowadza ciepło po pomieszczeniach i ogrzewa wodę użytkową. W czasie upałów system spełnia funkcję klimatyzatora, chłodząc pomieszczenia.

Pompa ciepła jest rozwiązaniem tanim w eksploatacji, bezobsługowym i bezawaryjnym. Nie występuje tu proces spalania, zatem obiekt nie wymaga budowy komina i wydzielania osobnego pomieszczenia na kotłownię. Pompy ciepła są urządzeniami trwałymi, działają bez napraw nawet 25 lat.

Partnerzy

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!

Eco Energy Sp. z o.o.
Łęgajny, ul. Topolowa 1
11-010 Łęgajny

Zadzwoń do nas:
+48 502 20 40 60

Napisz e-mail:
biuro@ecoenergy.com.pl