Menu Zamknij

Pompa ciepła Gołdap

Gołdap jest jedynym na Warmii i Mazurach miastem o statusie uzdrowiska. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej miasto otrzymało dotacje na inwestycje uzdrowiskowe, m.in. tężnie solankowe. W Gołdapi wydobywane są wody lecznicze i mineralne, rozwija się całoroczna turystyka balneologiczna. Powietrze jest tu zaliczane do najczystszych w Polsce.

W tej sytuacji dla rozwijającej się bazy noclegowej i budownictwa mieszkaniowego idealnym rozwiązaniem są ekologiczne systemy grzewcze. Takimi są pompy ciepła. Najbardziej wydajne z nich – gruntowe – mogą być zainstalowane w każdych warunkach. Gruntowa pompa ciepła czerpie energię z ziemi, w której wykonywane są odwierty, a w nich umieszcza kolektory do gromadzenia ciepła.

Pompa ciepła Gołdap

Jeden odwiert może mieć głębokość od kilkudziesięciu do ponad stu metrów, w zależności od warunków zewnętrznych. Wykonuje się zwykle kilka otworów, w zależności od mocy urządzenia.

Energia z kolektorów przesyłana jest do pompy wewnątrz budynku, gdzie ogrzewane są pomieszczenia i woda użytkowa. W czasie upałów pompa ciepła pełni funkcję klimatyzatora, oddając ciepło z pomieszczeń z powrotem do gruntu.

System nie wymaga budowy komina, bowiem w procesie grzewczym nie zachodzi spalanie i nie są wytwarzane toksyczne gazy ani pył. Z tego samego powodu nie ma konieczności zagospodarowywania osobnych pomieszczeń na kotłownię. Pompa ciepła jest systemem bezpiecznym i bezobsługowym. Może działać bezawaryjnie nawet przez 25 lat.

Partnerzy

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!

Eco Energy Sp. z o.o.
Łęgajny, ul. Topolowa 1
11-010 Łęgajny

Zadzwoń do nas:
+48 502 20 40 60

Napisz e-mail:
biuro@ecoenergy.com.pl