Menu Zamknij

Najczęściej zadawane pytania

Pompy ciepła

Jakie funkcje spełnia pompa ciepła?

Pompy ciepła w zależności od swojej konstrukcji mogą zasilać następujące systemy:

  • Instalacja ciepłej wody użytkowej,
  • Instalacja centralnego ogrzewania
  • Instalacja chłodnicza
  • Wspomagająco w systemach wentylacji – zasilanie nagrzewnic, chłodnic
  • Uzupełnienie lub wspomaganie innych systemów grzewczych
Czy pompy ciepła wymagają serwisu? 

Pompa ciepła jak większość urządzeń wymaga okresowego przeglądu przez wykwalifikowany personel. Przede wszystkim przegląd urządzeń ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów z urządzeniem lub instalacją oraz ich zapobieganie. Dodatkowo, regularne serwisowanie pomp wpływa na utrzymanie ich sprawności i efektywności co bezpośrednio przekłada się na koszty ich eksploatacji. O ile instalacje nowe, w przypadku pomp ciepła większość instalacji jest stosunkowo „świeża”, w pierwszych latach użytkowania nie przysparzają problemów, o tyle instalacje starsze mogą, szczególnie w przypadku braku serwisu, powodować problemy w funkcjonowaniu instalacji, a niekiedy doprowadzić do poważnych awarii. Dlatego należy raz w roku zlecić serwis urządzenia wykwalifikowanej ekipie serwisowej.

Czy po sezonie zimowym należy dokonywać zmian w sterowniku pompy ciepła na okres letni?

Pompy ciepła są urządzeniami niemalże bezobsługowymi, co w przypadku zmiany pór roku powoduje, że niepotrzebna jest żadna ingerencja użytkownika w sterownik pompy ciepła. Urządzenie samo reaguje na zmiany warunków temperaturowych na zewnątrz budynku, a następnie dopasowuje parametry pracy do bieżących potrzeb obiektu ogrzewanego.

W jakich obiektach znajdują zastosowanie pompy ciepła?

Pompy ciepła znajdują swoje zastosowanie we wszelkich budynkach mieszkalnych, biurowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach sportowych, magazynach, warsztatach etc. W każdym budynku można zainstalować źródło ciepła oparte o pompy ciepła, przy czym należy pamiętać o tym, że urządzenia te są urządzeniami niskotemperaturowymi, więc nim budynek jest bardziej energooszczędny tym bardziej będziemy odczuwać korzyści finansowe płynące z zastosowania tego rozwiązania.

Jakie są najważniejsze korzyści płynące z użytkowania pompy ciepła?

Najważniejszą korzyścią z użytkowania pompy ciepła jest przede wszystkim jej niezawodność oraz bezobsługowość, co jest poparte wieloma bezawaryjnie pracującymi urządzeniami od ponad 20 lat. Urządzenia te ponadto są bardzo ciche podczas swojej pracy i zajmują bardzo mało miejsca w pomieszczeniu technicznym, co pozwala na jego dowolne użytkowanie – pompa ciepła nie wytwarza, zapachu czy jakichkolwiek zanieczyszczeń – może znajdować się praktycznie w każdym pomieszczeniu w domu. Należy również zwrócić uwagę na bardzo niskie koszty eksploatacji węzłów cieplnych opartych o pompy ciepła oraz to, że do jej funkcjonowania potrzebna jest jedynie energia elektryczna.

Rekuperacja

Jak często należy wymieniać filtry w rekuperatorze?

Wymiana filtrów w rekuperatorze jest praktycznie jedyną czynnością jaką przy tych urządzeniach wykonuje użytkownik we własnym zakresie. Najczęściej urządzenia wskazują konieczność wymiany filtrów. Jest to niesłychanie ważna kwestia, ponieważ jakość powietrza nadmuchiwanego do domu jest zależna od stanu czystości filtra. Najczęściej wymianę filtra przeprowadza się co 3-4 miesiące, po takim czasie zabrudzenie filtrów zaczyna zaburzać prawidłową pracę systemu wentylacyjnego.

Czy przy zmianie pór roku należy zmieniać parametry pracy rekuperatora?

Większość dostępnych na rynku urządzeń posiada „automatyczny bypass wymiennika”, który sprawia, że latem wymiana powietrza między wnętrzem budynku a podwórkiem odbywa się bez odzysku ciepła, a centrala samodzielnie steruje tym procesem. W zależności od indywidualnych potrzeb, w sezonie letnim, zostaje ograniczana krotność wymian powietrza przez rekuperację z racji otwierania przez użytkowników okien, tarasów etc.

Jakie płyną korzyści z użytkowania rekuperacji

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie osób znajdujących się w budynku, z racji ciągłego dostarczania świeżego, przefiltrowanego powietrza, co pozwala na całkowite wyeliminowanie otwierania okien, co jest szczególnie uciążliwe w sytuacji dużych mrozów na zewnątrz czy usytuowania budynku w obszarze wysoko zurbanizowanym czy przemysłowym. Okna w sezonie Ponadto rekuperacja redukuje straty cieplne, jakie występują w przypadku wentylacji grawitacyjnej. W przypadku wentylacji kominowej straty ciepła budynku mogą sięgać nawet 40% wszystkich strat ciepła obiektu budowlanego. Dzięki filtrom do wewnątrz pomieszczenia nie dostają się alergeny, owady czy wszelkie inne zanieczyszczenia mechaniczne powietrza jak np. kurz.

Czy wentylacja mechaniczna wymaga budowy kominów wentylacyjnych

System wentylacji mechanicznej pozwala na całkowitą rezygnację z budowy kominów wentylacyjnych, gdyż elementem instalacji są kratki czerpiące i wyrzucające powietrze na zewnątrz, co pozwala na oszczędności w pracach budowlanych.

Czy instalacja rekuperacji ma wpływ na aranżację wnętrz

Instalacja wentylacji mechanicznej wymaga poprowadzenia przewodów wentylacyjnych od rekuperatora do każdego anemostatu nawiewnego i wyciągowego oraz do czerpni i wyrzutni na zewnątrz. Jednak znane i dostępne są na rynku systemy pozwalające schować większość instalacji w warstwach izolacji, co sprawia, iż są one niewidoczne oraz nieodczuwalne przy aranżacji wnętrz. W pomieszczeniach widoczne są zaledwie anemostaty dystrybuujące powietrze do poszczególnych pomieszczeń, wybór anemostatów jest również coraz bogatszy.