Menu Zamknij

Oczyszczanie ścieków

Przydomowe oczyszczanie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jest to instalacja, której przeznaczeniem jest unieszkodliwianie ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych zakładów usługowych oraz obiektów gastronomicznych, zlokalizowanych na terenach pozbawionych centralnej kanalizacji.

Oczyszczanie ścieków jest tak samo niezbędne, jak zapewnienie wody pitnej, czy doprowadzenie energii elektrycznej. Często jest ono kojarzone ze zbiorową siecią kanalizacyjną i centralną oczyszczalnią. Zapomina się, że w pewnych warunkach oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych może odbywać się w inny sposób - indywidualnie - i może być ono równie skuteczne. Indywidualny system oczyszczania ścieków stosujemy w takich przypadkach jak:

  • rozproszone budownictwo, (małe zużycie wody w pojedynczym gospodarstwie generuje małe zrzuty ścieków, a prowadzenie kanalizacji przy małych napełnieniach i dużych długościach kanałów jest bardzo trudne technicznie w realizacji i nieekonomiczne),
  • niekorzystna topografia terenu, (na terenach pagórkowatych prowadzenie kanalizacji zbiorczej wymagałoby stosowania dużej ilości przepompowni co również jest trudne technicznie i nieekonomiczne).
oczyszczalnia ścieków

Osadnik gnilny z drenażem rozsączającym

Osadnik gnilny, zwany też komorą gnilną jest podstawowym urządzeniem w małych oczyszczalniach ścieków. Jest to zbiornik wyposażony we wlot (do którego podłączony jest przykanalik), wylot i kominy inspekcyjne.

W osadniku gnilnym następuje pierwszy etap oczyszczania ścieków zwany podczyszczaniem beztlenowym, w czasie którego zachodzą procesy separacji ścieków. Frakcje osadów cięższe od wody sedymentują na dno zbiornika tworząc osad, gdzie przy udziale mikroorganizmów beztlenowych dochodzi do ich rozkładu i upłynniania, natomiast frakcje lżejsze od wody flotują ku powierzchni tworząc kożuch.

Drugim etapem oczyszczania ścieków w opisywanej technologii jest rozsączanie ich do gruntu poprzez podziemne układy ponacinanych rur. Następuje tu doczyszczanie tlenowe ścieku w odpowiednich warstwach kamienia płukanego, piasku oraz gruntu rodzimego, na których rozwijają się mikroorganizmy glebowe bytujące w środowisku naturalnym. Wykorzystują one rozpuszczone w ściekach substancje do realizacji procesów życiowych. Do prawidłowego rozwoju tzw. błony biologicznej niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego przewietrzenia układu i doprowadzenie mikroorganizmom świeżego powietrza, poprzez wentylację niską umiejscowioną na końcu drenażu. Przepływ powietrza zapewniony jest przez opisaną wcześniej wentylację wysoką wytwarzającą tzw. ciąg kominowy.

Wykonanie drenażu rozsączającego powinno być indywidualnie dostosowane do lokalnych warunków wodno-gruntowych

Oczyszczalnia biologiczna typu SBR z napowietrzaniem

Działanie oczyszczalni biologicznych dzieli się na dwa etapy, które odbywają się w dwóch oddzielnych komorach:

  • w osadniku gnilnym (50% całkowitej objętości), w którym zatrzymywane są elementy opadające i pływające oraz wyrównywany jest nierównomierny dopływ  ścieków w ciągu doby,
  • w reaktorze biologicznym z osadem czynnym (50% całkowitej objętości), w których zachodzą procesy biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń.

Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana oczyszczalnia daje stabilne efekty oczyszczania ścieków, a ich parametry są zgodne z obowiązującymi aktualnie rozporządzeniami.

Oczyszczalnie biologiczne stosuje się na działkach, na których montaż oczyszczalni drenażowej jest utrudniony lub nie możliwy. Zaleca się zastosowanie tego typu rozwiązania na małych działkach lub tam gdzie rodzaj gruntu rodzimego nie pozwala na oczyszczanie ścieków poprzez  rozsączanie.

oczyszczalnia ścieków

Dlaczego warto nas wybrać?

Dbamy o środowisko

Jesteśmy proekologiczni
i promujemy dbanie o środowisko

Szeroka oferta

Szeroki zasięg działania
i kompleksowa oferta

Odnawialne źródła energii

Eksperci w dziedzinie
odnawialnych źródeł energii

Efektywne instalacje

Sprawne i efektywne
instalacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!

Eco Energy Sp. z o.o.
Łęgajny, ul. Topolowa 1
11-010 Łęgajny

Zadzwoń do nas:
+48 502 20 40 60

Napisz e-mail:
biuro@ecoenergy.com.pl