biuro@ecoenergy.com.pl

+48 89 533 52 39

Polska

Wiedza pompy ciepła

instalacje pompy ciepła

1. Jakie funkcje spełnia pompa ciepła?

Pompy ciepła w zależności od swojej konstrukcji mogą zasilać następujące systemy:

  1. A) Instalacja ciepłej wody użytkowej,
  2. B) Instalacja centralnego ogrzewania
  3. C) Instalacja chłodnicza
  4. D) Wspomagająco w systemach wentylacji – zasilanie nagrzewnic, chłodnic
  5. E) Uzupełnienie lub wspomaganie innych systemów grzewczych

2. Czy pompy ciepła wymagają serwisu? 

Pompa ciepła jak większość urządzeń wymaga okresowego przeglądu przez wykwalifikowany personel. Przede wszystkim przegląd urządzeń ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych problemów z urządzeniem lub instalacją oraz ich zapobieganie. Dodatkowo, regularne serwisowanie pomp wpływa na utrzymanie ich sprawności i efektywności co bezpośrednio przekłada się na koszty ich eksploatacji. O ile instalacje nowe, w przypadku pomp ciepła większość instalacji jest stosunkowo „świeża”, w pierwszych latach użytkowania nie przysparzają problemów, o tyle instalacje starsze mogą, szczególnie w przypadku braku serwisu, powodować problemy w funkcjonowaniu instalacji, a niekiedy doprowadzić do poważnych awarii. Dlatego należy raz w roku zlecić serwis urządzenia wykwalifikowanej ekipie serwisowej

3. Czy po sezonie zimowym należy dokonywać zmian w sterowniku pompy ciepła na okres letni?

Pompy ciepła są urządzeniami niemalże bezobsługowymi, co w przypadku zmiany pór roku powoduje, że niepotrzebna jest żadna ingerencja użytkownika w sterownik pompy ciepła. Urządzenie samo reaguje na zmiany warunków temperaturowych na zewnątrz budynku, a następnie dopasowuje parametry pracy do bieżących potrzeb obiektu ogrzewanego.

4. W jakich obiektach znajdują zastosowanie pompy ciepła?

Pompy ciepła znajdują swoje zastosowanie we wszelkich budynkach mieszkalnych, biurowych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach sportowych, magazynach, warsztatach etc. W każdym budynku można zainstalować źródło ciepła oparte o pompy ciepła, przy czym należy pamiętać o tym, że urządzenia te są urządzeniami niskotemperaturowymi, więc nim budynek jest bardziej energooszczędny tym bardziej będziemy odczuwać korzyści finansowe płynące z zastosowania tego rozwiązania.

5. Jakie są najważniejsze korzyści płynące z użytkowania pompy ciepła?

Najważniejszą korzyścią z użytkowania pompy ciepła jest przede wszystkim jej niezawodność oraz bezobsługowość, co jest poparte wieloma bezawaryjnie pracującymi urządzeniami od ponad 20 lat. Urządzenia te ponadto są bardzo ciche podczas swojej pracy i zajmują bardzo mało miejsca w pomieszczeniu technicznym, co pozwala na jego dowolne użytkowanie – pompa ciepła nie wytwarza, zapachu czy jakichkolwiek zanieczyszczeń – może znajdować się praktycznie w każdym pomieszczeniu w domu. Należy również zwrócić uwagę na bardzo niskie koszty eksploatacji węzłów cieplnych opartych o pompy ciepła oraz to, że do jej funkcjonowania potrzebna jest jedynie energia elektryczna.